Wat verstaan we onder Tessa Owner?

Wat verstaan we onder Tessa Owner?

De Tessa Owner is de persoon binnen de zorgorganisatie die verantwoordelijkheid draagt over het beheer en de toekenning van Tessa zorgrobots aan cliënten of afdelingen/locaties die daarvoor in aanmerking komen.

De Tessa Owner is geautoriseerd om in te loggen op het Tessa Dashboard en krijgt daarmee:

 • een overzicht van Tessa’s die door de organisatie zijn ontvangen;
 • een actueel beeld van Tessa’s die online zijn;
 • contactgegevens van Tessa’s die zijn toegekend;
 • inzicht in alle lopende abonnementen.

Als Tessa Owner wordt het volgende van hem/haar verwacht:

 • voorkomen dat er Tessa’s zoek raken;
 • melding maken bij Tinybots Helpdesk (help@tinybots.nl of 024-3010311*) bij defect, verlies of diefstal van Tessa's;
 • technische ondersteuning bieden/coördineren bij installatie of hergebruik van Tessa;
 • zorgverlener (kunnen) informeren over het gebruik van de Tessa App (https://my.tinybots.io)
 • eerste aanspreekpunt voor Tinybots bij meldingen van updates/storingen/onderhoud van Tessa gerelateerde systemen.

*Bereikbaar maandag – vrijdag tussen 9:00 en 17:00

  • Related Articles

  • Hoe kan ik als Tessa Owner app-user accounts beheren?

   Wat kan u als Tessa Owner met gebruikersbeheer? Met deze functie kan de Tessa Owner voor Tessa's binnen zijn/haar organisatie de app-users beheren. De Tessa Owner kan: Een e-mail uitnodiging sturen om toegang te krijgen tot een Tessa. Een reguliere ...
  • Hoe gebruik ik de Tessa-owner Dashboard applicatie?

   Tessa wordt door steeds meer zorgaanbieders ingezet als standaard hulpmiddel binnen de hele organisatie. Dit betekent dat Tessa duurzaam beschikbaar is voor alle cliënten daar dit de zorgvraag ondersteunt. Dit heeft ertoe geleid dat de Tessa-owner ...
  • Wat is het stroomverbruik van Tessa?

   Tessa helpt mensen om zelfstandiger te blijven leven en Tessa kan bijdragen om de zorg te verduurzamen. Tessa staat daarvoor bij iemand thuis en is aangesloten op het stroomnet. In dat kader begrijpen wij heel goed dat mensen zich afvragen hoeveel ...
  • Tessa spreekt niets (meer) uit. Wat nu?

   Dit kan verschillende oorzaken hebben. Doorloop de onderstaande stappen om het probleem op te lossen: Controleer of het account waarmee je bent ingelogd gekoppeld is aan de juiste Tessa. Controleer of de stekker van Tessa in het stopcontact zit. Haal ...
  • Tessa start niet meer op. Wat nu?

   Het opstarten van Tessa kan soms wat langer duren, bijvoorbeeld omdat Tessa de software aan het bijwerken is. Bekijk de volgende stappen om te bepalen wat er mogelijk aan de hand kan zijn: Staan de ogen van Tessa aan maar spreekt ze niets uit? Zet ...