Hoe kan ik een vraag stellen met meerdere antwoordopties?

Hoe kan ik een vraag stellen met meerdere antwoordopties?

Vanaf nu is het mogelijk om naast ja/nee-vragen ook vragen te stellen met gevarieerde en meerdere antwoordopties! Zo kunt u gebruikers specifiekere vragen te stellen, bijvoorbeeld: 'Hoe gaat het met u vandaag?'. De antwoordopties kunt u per vraag zelf bepalen. Antwoord de gebruiker met een door u ingestelde antwoordoptie, dan zal Tessa dit horen en terugkoppelen in de app.

Hoe kan ik de optie aanzetten in de Tessa app?

Om vragen met meerdere antwoordopties in te plannen dient de 'Primary user' de 'Google audio transcriptie' toestemming te geven:
1. Selecteer in de Tessa app rechtsboven het menu.
2. Selecteer 'Robot instellingen'.
3. Activeer in de sectie 'Toestemmingen' de 'Google audio transcriptie'.
4. Klik op 'Opslaan' om de instelling te voltooien.

Het stellen van vragen met alleen de antwoordopties 'ja' en 'nee' is beschikbaar zonder toestemming. Wilt u meer weten over de Google audio transcriptie toestemming? Klik dan hier.
Let op:  Heeft u de spraak interacties al aan staan (voor 03-05-2023)? Dan is door het aanzetten van spraak interacties de toestemming al gegeven.  Schakel de toestemming uit in de robot instellingen als u deze niet meer wilt gebruiken.

Wijziging in de interface van de Tessa app

De app interface is gewijzigd! Wanneer u de 'Tessa vraagt' optie kiest ziet de app er iets anders uit. De werking van Tessa is echter wel hetzelfde gebleven.

Onderstaande afbeelding: aan de linkerzijde de oude app interface en rechts de vernieuwde interface.
Hoe kan ik een vraag met meerdere antwoordopties inplannen?

Het inplannen van een vraag met meerdere antwoordopties is simpel. Via onderstaande voorbeeld casus leggen wij het aan u uit.
Dit voorbeeld is alleen bedoeld om het concept van de 'Meerkeuzevraag' uit te leggen.

Voorbeeld casus:
Achtergrond: U (mantelzorger) gaat wekelijks langs bij een Tessa gebruiker om te helpen met het huishouden.
Doel:
Te weten komen welke dag van de week het beste schikt voor uw bezoek.
Aanpak: U laat Tessa iedere zondag vragen op welke dag van de (werk)week u het beste langs kan komen voor het huishouden.

1. Open een script en selecteer de optie 'Tessa vraagt'

Er verschijnt nu een leeg meerkeuze blok met de opties 'ja' en 'nee' alvast ingevuld. Dit is consistent met hoe de 'Tessa vraagt' optie in het verleden ook functioneerde. Echter kunt u er nu voor kiezen om de 'ja' en 'nee' te vervangen door andere antwoordopties.


2. Formuleer uw vraag en de antwoorden

A. Bij 'Tessa vraagt' formuleert u uw vraag: 'Hallo mevrouw Jansen. Komende week wil uw dochter weer langskomen om te helpen met het huishouden. Welke werkdag komt voor u het beste uit?        

B. Op deze vraag zijn 'ja' en 'nee' geen geschikte antwoorden, deze zullen we vervangen. In de voorbeeld casus willen we graag maandag tot en met vrijdag als antwoordopties toevoegen.            

C. De 'ja' en 'nee' kunt u gemakkelijk vervangen. Vervolgens kunt u meerdere antwoordopties toevoegen via de '+ Voeg nog een antwoord toe' knop. Herhaal deze stap tot u het gewenste aantal antwoordopties bereikt. Typ vervolgens woensdag, donderdag en vrijdag als antwoordopties.         
Met de '+ Voeg nog een antwoord toe' knop voegt u extra antwoordopties toe. U kunt maximaal 6 antwoordopties toevoegen per vraag.


3. Tessa stelt de vraag aan de gebruiker

A. Indien de gebruiker antwoordt met een van de ingestelde antwoordopties zal Tessa dit horen en in de Tessa app tonen. Klik hiervoor op de voltooide taak in het 'Dagelijks overzicht'.

B. U ziet vervolgens in het overzicht dat de gebruiker 'Maandag' heeft geantwoord.


Hoe voeg ik variaties van woorden toe met een vergelijkbare betekenis?

Het kan voorkomen dat in uw situatie meerdere mogelijkheden zijn om één antwoord te omschrijven. De gebruiker zou bijvoorbeeld ook in plaats van maandag een alternatief kunnen zeggen zoals 'Morgen' of 'Zo snel mogelijk'. Als u deze antwoordopties wilt toevoegen klik dan op de 'Een alternatief toevoegen' knop.Hoort Tessa nu 'Morgen' of 'Zo snel mogelijk' dan zal de app dit ook aantonen. Tessa zal reageren met 'Maandag is prima'

Met de '+ Een alternatief toevoegen' knop voegt u extra antwoordopties toe. U kunt maximaal 6 antwoordopties toevoegen per vraag.


Wat als Tessa offline is zodra ze een vraag met meerdere antwoordopties stelt?

Als Tessa offline is kan ze niet luisteren naar antwoorden anders dan 'Ja' en 'Nee'. Bevat het script andere opties dan zal Tessa de gebruiker zeggen dat ze offline is. Wilt u het Tessa's offline antwoord wijzigen? Wijzig dan de tekst van het 'Offline blok' (dit is het laatste blok van een vraag).

Als u wilt dat Tessa altijd een vraag stelt en het antwoord registreert gebruik dan enkel 'Ja' en 'Nee' als antwoordopties. Dit kan Tessa namelijk ook offline uitvoeren. Tessa verstuurt het bericht dan naar de Tessa app zodra ze weer opnieuw internetverbinding heeft.


Overige situaties

Hoe kan ik een tussenstap verwijderen in een [Tessa vraagt] blok?

Selecteer de tussenstap die u wilt verwijderen. Klik rechtsboven op de drie verticale bolletjes. Vervolgens selecteert u 'Stap verwijderen' om de tussenstap weg te halen. U kunt meerdere stappen verwijderen. 
Wat doen de primaire commando's?

In een tussenstap kunnen meerdere vergelijkbare commando's worden ingevoerd. Het bovenste commando heeft een speciale status, dit is het primaire commando. De andere commando's zijn de alternatieve commando's.

Het primaire commando is voor de gebruiker van belang zodra Tessa een antwoord hoort die niet in de app staat weergegeven. Tessa geeft dan aan dat ze het niet verstaat en benoemt vervolgens de primaire commando's.

In de voorbeeld casus zou dit betekenen dat Tessa zou zeggen:
'Dat heb ik niet goed verstaan, probeer te antwoorden met: maandag of dinsdag of woensdag of donderdag of vrijdag?'
'Tessa benoemt daarmee geen alternatieve variant van maandag, zoals bijvoorbeeld 'morgen', omdat dit geen primair commando is.In het 'Anders' blok kunt u zien welke primaire commando's Tessa op zal noemen. Klik hiervoor op de tekst ‘Tessa benoemt de primaire commando's.‘


Hoe kan ik via het dagelijks overzicht zien wat de gebruiker heeft geantwoord?

In het dagelijks overzicht kunt u bij het script gemakkelijk zien of Tessa een antwoord heeft ontvangen. De iconen aan de rechterzijde geven informatie weer die voor u relevant kan zijn:
 1. Indien uw vraag de opties 'ja' en 'nee' bevat ziet u het antwoord als 'ja' en 'nee' terug in het dagelijks overzicht. Dit geldt ook voor een script met drie of meer antwoordopties, bijvoorbeeld ja/nee/misschien/mogelijk. Antwoord de gebruiker dan met 'ja' dan ziet u een 'ja' met groene achtergrond, antwoord de gebruiker met 'nee' dan ziet u 'nee' met een donkergrijze achtergrond.
 2. Antwoord de gebruiker met een ander antwoord dan 'ja' of 'nee', bijvoorbeeld met 'misschien', dan wordt in het dagelijks overzicht een groene tekstballon getoond.
 3. Wanneer Tessa het antwoord niet herkent of verstaat dan ziet u drie vraagtekens met een lichtgrijze achtergrond.
 4. Is Tessa offline wanneer ze haar vraag stelt dan kan ze niet luisteren naar het antwoord (behalve bij ja/nee). De app toont dan een offline icoon met lichtgrijze achtergrond.
 1. Heeft uw vraag 'Ja' en 'Nee' als opties dan ziet u dit terug als 'Ja' (groen) en 'Nee' (donker grijs)
 2. Andere antwoorden zoals 'Maandag' of 'Prima' ziet u terug als een groene tekstballon.
 3. Heeft de gebruiker niet geantwoord? De app toont dan lichtgrijze vraagtekens.
 4. Is Tessa offline? De app toont dan een lichtgrijs 'offline' icoon.


Hoe kan ik verschillende meerkeuzevragen toevoegen in één script?
U kunt net zoals bij de 'zegt Tessa' optie meerdere spraakopties onder elkaar zetten. Wilt u bij een specifiek antwoord een nieuwe vraag stellen? Klik dan in een tussenstap op de onderste rand. Met de zwarte plus knop kunt u vervolgens een nieuwe vraag toevoegen.


Trainingscenter

Met meerkeuzevragen krijgt u veel meer vraag-en-antwoordmogelijkheden met Tessa. Op https://www.tinybots.nl/trainingcenter vindt u binnenkort concrete voorbeelden en tips over het gebruik van de meerkeuzevragen.


  • Related Articles

  • Hoe verdiep ik de dialoog na een reactie op een gesloten vraag?

   Middels een script kunt u gaandeweg de dialoog opbouwen met de gebruiker, mits die zich begrepen voelt. Vragen kunnen door de gebruiker met een ‘ja’ of  ‘nee’ beantwoord worden, waarop het wenselijk kan zijn om een vervolgvraag te stellen of iets ...
  • Hoe maak ik een script met Adapta Rapport?

   Dit artikel is alleen voor onze pilot klanten die een integratie met ADAPTA hebben. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor Tessa-ADAPTA integraties, contact ons support team. Hoe maak ik een script met ADAPTA rapport? Indien uw organisatie ...
  • Hoe kan ik Tessa de dag van de week of een datum laten uitspreken?

   Met Script Variabelen kunt u als zorgmedewerker meer diepgang en waarde toevoegen aan scripts en spraakinteracties. Hierdoor is het mogelijk om betere ondersteuning te bieden op meerdere zorgvragen. Ook generieke scripts maken nu slim gebruik van ...
  • Hoe kan ik Tessa een andere taal laten spreken? En welke talen kan Tessa allemaal spreken?

   "Merhaba! Bonjourno! Goodmorning!" Tessa spreekt naast het Nederlands ook andere talen, bijvoorbeeld Turks en Engels. Hierdoor kunt u als zorgmedewerker Tessa ook inzetten bij een cliënt die geen Nederlands spreekt. In dit artikel geven we meer ...
  • Hoe koppel ik mijn account aan meerdere Tessa's?

   In de praktijk kan het voorkomen dat je als zorgverlener betrokken bent bij meerdere cliënten waar een Tessa ondersteuning biedt. Het is mogelijk om vanuit jouw persoonlijk App-user account meerdere Tessa's te koppelen. In dit artikel laten we zien ...