Wanneer is een MP3 legaal?

Wanneer is een MP3 legaal?

Eén van de meest gedownloade soort bestanden is de MP3. MP3's zijn dan wel auteursrechtelijk beschermd, maar de wet bevat een aantal belangrijke beperkingen op de rechten van de auteur. Naar Nederlands recht is downloaden van MP3 echter legaal, mits er sprake is van een thuiskopie.

Volgens artikel 16b Auteurswet 1912 is het toegestaan om een kopie te maken van een auteursrechtelijk beschermd werk, mits die kopie enkel en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik. Dit heet een thuiskopie. Je mag dus rustig je CD-collectie naar MP3 omzetten op je harddisk om te kunnen uploaden naar de zorgrobot Tessa, want deze is immers uitsluitend voor eigen gebruik bestemd.

Dit geldt zelfs voor gehuurde of geleende CD's, want dit wetsartikel zegt niet dat je de eigenaar moet zijn van het werk om er een thuiskopie van te mogen maken. En naar analogie geldt het dan ook voor muziek in andere formaten, zoals een MP3 op Internet. Je mag dus voor jezelf een gehuurde of geleende CD kopiëren, of voor jezelf muziek in MP3-formaat van Internet downloaden.

Een thuiskopie mag je niet verder verspreiden. Gedownloade muziek mag je dus niet weer op Internet zetten of doorgeven aan iemand anders.

Wil je weten hoe je muziek kunt omzetten van CD naar MP3? Klik hier

Wil je weten hoe je MP3 bestanden op Tessa zet? Klik hier


  • Related Articles

  • Hoe stel ik een offline notificatie in?

   Wanneer de internetverbinding niet stabiel is of onderbroken is, kan zorgrobot Tessa geen nieuw ingeplande taken ophalen. Tessa zal wel de taken die al ingepland waren blijven uitvoeren, mits Tessa niet wordt uitgezet. Vanaf nu is er ook een ...
  • Heeft Tessa een camera of een sensor?

   Nee, Tessa heeft geen camera en geen bewegingssensor. Wij hebben hier bewust voor gekozen. Vaak vinden mantelzorgers en familie het een fijn idee dat dit mogelijk zou zijn, maar vindt de persoon bij wie Tessa in huis woont, dit zelf helemaal niet ...
  • Hoe voeg ik een extra stap toe in een Script?

   Het is nu ook mogelijk om een bestaande script te bewerken en een extra stappen toe te voegen. Door met de muis op de stap te klikken waar u een extra stap wilt toevoegen verschijnt er een “+” teken. Als u daarop klikt krijgt u drie opties: Tessa ...
  • Hoe verwijder ik een stap binnen een Script?

   Iedere stap in een script kunt u ook verwijderen. U klikt dan met de muis op de stap en klikt dan op de drie puntjes (overflow menu) aan de rechterkant. Hier selecteert u dan “Stap verwijderen”. Voordat de stap definitief verwijdert wordt verschijnt ...
  • Hoe maak ik een nieuw Script?

   Wij laten u hier stapsgewijs zien hoe u een nieuwe script aanmaakt: Klik op de groene “+” knop‘ en selecteer Script inplannen’. Klik dan op de groene “+nieuw script”. Klik met de muis in het witte vlak met de tekst “Op het ingeplande tijdstip:” Klik ...