Wanneer is een MP3 legaal?

Wanneer is een MP3 legaal?

Eén van de meest gedownloade soort bestanden is de MP3. MP3's zijn dan wel auteursrechtelijk beschermd, maar de wet bevat een aantal belangrijke beperkingen op de rechten van de auteur. Naar Nederlands recht is downloaden van MP3 echter legaal, mits er sprake is van een thuiskopie.

Volgens artikel 16b Auteurswet 1912 is het toegestaan om een kopie te maken van een auteursrechtelijk beschermd werk, mits die kopie enkel en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik. Dit heet een thuiskopie. Je mag dus rustig je CD-collectie naar MP3 omzetten op je harddisk om te kunnen uploaden naar de zorgrobot Tessa, want deze is immers uitsluitend voor eigen gebruik bestemd.

Dit geldt zelfs voor gehuurde of geleende CD's, want dit wetsartikel zegt niet dat je de eigenaar moet zijn van het werk om er een thuiskopie van te mogen maken. En naar analogie geldt het dan ook voor muziek in andere formaten, zoals een MP3 op Internet. Je mag dus voor jezelf een gehuurde of geleende CD kopiëren, of voor jezelf muziek in MP3-formaat van Internet downloaden.

Een thuiskopie mag je niet verder verspreiden. Gedownloade muziek mag je dus niet weer op Internet zetten of doorgeven aan iemand anders.

Wil je weten hoe je muziek kunt omzetten van CD naar MP3? Klik hier

Wil je weten hoe je MP3 bestanden op Tessa zet? Klik hier


  • Related Articles

  • Heeft Tessa een camera of een sensor?

   Nee, Tessa heeft geen camera en (nog) geen bewegingssensor. Wij hebben hier bewust voor gekozen. Vaak vinden mantelzorgers en familie het een fijn idee dat dit mogelijk zou zijn, maar vindt de persoon bij wie Tessa in huis woont, dit zelf helemaal ...
  • Hoe voeg ik een extra stap toe in een Script?

   Het is nu ook mogelijk om een bestaande script te bewerken en een extra stappen toe te voegen. Door met de muis op de stap te klikken waar u een extra stap wilt toevoegen verschijnt er een “+” teken. Als u daarop klikt krijgt u drie opties: Tessa ...
  • Hoe verwijder ik een stap binnen een Script?

   Iedere stap in een script kunt u ook verwijderen. U klikt dan met de muis op de stap en klikt dan op de drie puntjes (overflow menu) aan de rechterkant. Hier selecteert u dan “Stap verwijderen”. Voordat de stap definitief verwijdert wordt verschijnt ...
  • Hoe plan ik een vraag in?

   Een ander tipmoment is het stellen van een vraag. Door het stellen van een vraag krijg je een idee wat er op Tessa geantwoord is: in de app zie je het antwoord terug. Klik op de groene plusknop in het dagelijks overzicht en selecteer Vraag inplannen ...
  • Hoe plan ik een herinnering in?

   Herinneringen zijn momenten waarop Tessa een gesproken suggestie of reminder voor een activiteit kan geven. Op deze manier ondersteunt Tessa bij de dag-structuur en zorgt ze voor activatie. Klik op de groene plusknop in het dagelijks overzicht en ...