Over Tessa

Over Tessa

Tessa is een zorgrobot die mensen ondersteunt met verbale begeleiding. Met Tessa kan een iemand meer zelfstandig en is daarmee minder afhankelijk van zorg. Tessa wordt ingezet als hulpmiddel vanuit de zorg bij mensen met een cognitieve beperking om ondersteuning te bieden.

Tessa wordt ingezet bij cliënten met een cognitieve beperking. Dit kan dementie, NAH, Autisme of een andere psychosociale aandoening zijn. Vanuit de aandoening krijgt iemand last van symptomen, bijvoorbeeld moeite met het nemen van initiatief, onthouden van dingen, omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Hierdoor ontstaan zorgvragen en heeft iemand ondersteuning nodig met bijvoorbeeld eten, drinken, medicatie, aan- en uitkleden of persoonlijke verzorging ondanks dat ze dit fysiek zelf kunnen.

Inmiddels zetten meer dan 175 zorgorganisaties Tessa al in als onderdeel van de zorg. Daarbij is ook al aangetoond dat Tessa de zelfredzaamheid van cliënten helpt te vergroten. Tessa wordt ingezet als interventie op een zorgvraag in plaats van, of samen met fysieke zorg.

[Image, Tessa v2.0]

Zorgrobots worden al langere tijd ingezet binnen de zorg. En dat is zeker niet alleen vanwege de beperkingen van fysiek intermenselijk contact tijdens de coronacrisis. Bij veel zorginstellingen leidt de inzet van robots ook tot het verminderen van de werkdruk bij bestaand personeel. En bieden ze hun cliënten goede zorg, zelfstandigheid en zelfregie.

Er zijn verschillende manieren voor zorgaanbieders om de inzet van Tessa te financieren. Welke van toepassing zijn hangt af van de situatie en de inzet.

Tessa is ontwikkeld door Tinybots een Nederlands bedrijf wat technische hulpmiddelen ontwikkelt om mensen met een cognitieve beperking zelfstandiger te maken.  

Neem contact op met Tinybots om jou situatie te bespreken en voor meer informatie.

Algemene vragen over product, sales of bestelling:

Technische helpdesk:
T: 024 301 0 311 (ma t/m vrij, 09:00 - 17:00 uur)
E: help@tinybots.nl

  • Related Articles

  • Kan ik het volume van Tessa instellen?

   Soms praat Tessa niet luid genoeg voor de gebruiker. U kunt haar volume ook op afstand aanpassen via de Tessa App onder het hamburger menu - robot instellingen. Volume kunt u met de schuifbalk op afstand aanpassen. Zodra iemand handmatig aan de ...
  • Wat verstaan we onder Tessa Owner?

   De Tessa Owner is de persoon binnen de zorgorganisatie die verantwoordelijkheid draagt over het beheer en de toekenning van Tessa zorgrobots aan cliënten of afdelingen/locaties die daarvoor in aanmerking komen. De Tessa Owner is geautoriseerd om in ...
  • Kan ik de ogen zelf instellen?

   Je kunt samen met de gebruiker bepalen op welk tijdstip van de dag de ogen aan (‘wakker’ tijd) gaan en wanneer ze weer uit gaan. Het is zelfs ook mogelijk om ogen helemaal uit te schakelen. Aanpassen van de ogen kan via de Tessa App onder het ...
  • Hoe kan ik Tessa een andere taal laten spreken? En welke talen kan Tessa allemaal spreken?

   "Merhaba! Bonjourno! Goodmorning!" Tessa spreekt naast het Nederlands ook andere talen, bijvoorbeeld Turks en Engels. Hierdoor kunt u als zorgmedewerker Tessa ook inzetten bij een cliënt die geen Nederlands spreekt. In dit artikel geven we meer ...
  • Hoe kan ik Tessa resetten en alle data verwijderen?

   Wij hechten veel waarde aan veiligheid en geautoriseerd verwijderen van gegevens op de robot.  Daarvoor hebben wij een nieuwe feature ontwikkelt, waarmee het mogelijk is om Tessa op afstand vanuit de Tessa App te resetten. Stel Tessa gaat naar een ...